Att pruta vid traktorköp

MaskinLeverantörerna kommenterar i bilagt dokument artikeln i ATL den 16 mars 2018 angående prutmån på traktorpriser. 
Svar från ML