Företag som är etablerade i Sverige och som är leverantörer eller återförsäljare av bygg- & anläggningsmaskiner, truckar, skogsmaskiner, vägunderhållsmaskiner, lantbruksmaskiner och tillbehör
eller grönytemaskiner för professionellt bruk kan bli medlem i MaskinLeverantörerna.

Företag som är leverantör till medlemsföretag kan antas som associerad medlem.

Sektionerna har specifika kvalifikationsbestämmelser för godkännande av medlemsansökningar.

Avgiften för medlemskap baseras på företagets omsättning inom Sverige. För aktuella avgifter vänligen kontakta kansliet.

Hämta blankett för medlemskapsansökan:

Ansökningsblankett