Företag som är etablerade i Sverige och som är leverantörer eller återförsäljare av bygg- & anläggningsmaskiner, truckar, skogsmaskiner, vägunderhållsmaskiner eller lantbruksmaskiner och tillbehör kan bli medlem i MaskinLeverantörerna.

Företag som är leverantör till medlemsföretag kan antas som associerad medlem.

Sektionerna har specifika kvalifikationsbestämmelser för godkännande av medlemsansökningar.
Dessa hittar ni här.

Förnyelse av avslutat medlemskap kan tidigast ske två kalenderår efter det år utträde skett.

Avgiften för medlemskap baseras på företagets omsättning inom Sverige. För aktuella avgifter vänligen kontakta kansliet.

Hämta blankett för medlemskapsansökan:

Ansökningsblankett

Application of membership