Mats Tykesson, Kverneland Group Scandinavia. Sektion: Lantbruk

ML har skapat en möjlighet för oss medlemmar att med jämna mellanrum träffa kollegor i branschen. Det största värde känner jag att marknadsstatistiken står för, det är många länder som inte är i närheten av den försäljningsstatistik som vi kan se på jordbruksredskap som vi kan i Sverige med hjälp av ML.

Martin Gunnarsson, Gunnars Maskiner AB. Sektion: Lantbruk

Vi är med i ML för att vi tycker det är viktigt att det finns en branschorganisation som fungerar som en länk mellan leverantörer samt mellan leverantör och kund. ML ger en trygghet både för oss som leverantör och våra kunder, det är viktigt att det finns en tredje part som kan fortsätta att driva på vår bransch så den fortsätter att vara seriös och att branschen ger våra kunder den trygghet som man skall kräva av sin leverantör.