Reke Salievski, STILL Sverige AB. Sektion: Truck

Medlemskapet är mycket givande då MaskinLevererantörna koordinerar möten, utbyten,
marknadsstatistik och mässor för trucksektionen. Detta bidrar till en löpande utveckling av
truckbranschen och vi har en neutral part som säkerställer kommunikation mot myndigheter.

Mats Tykesson, Kverneland Group Scandinavia. Sektion: Lantbruk

ML har skapat en möjlighet för oss medlemmar att med jämna mellanrum träffa kollegor i branschen. Det största värde känner jag att marknadsstatistiken står för, det är många länder som inte är i närheten av den försäljningsstatistik som vi kan se på jordbruksredskap som vi kan i Sverige med hjälp av ML.

Martin Gunnarsson, Gunnars Maskiner AB. Sektion: Lantbruk

Vi är med i ML för att vi tycker det är viktigt att det finns en branschorganisation som fungerar som en länk mellan leverantörer samt mellan leverantör och kund. ML ger en trygghet både för oss som leverantör och våra kunder, det är viktigt att det finns en tredje part som kan fortsätta att driva på vår bransch så den fortsätter att vara seriös och att branschen ger våra kunder den trygghet som man skall kräva av sin leverantör.

Carl Gindahl, Holms Attachments AB, Sektion: Vägunderhåll

 

Medlemskap i Maskinleverantörerna är en självklarhet för Holms Attachments AB. Det ger oss ett ovärderligt nätverk i branschen för alla former av samarbete och benchmark, likväl kommer det till våra kunders nytta i vetskapen om att vi är en seriös leverantör och samarbetspartner. Maskinleverantörerna har lyckats ansluta de flesta aktörerna på den Svenska marknaden vilket stärker oss alla.