Säkerhetssatsning på Traktorer

Med bakgrunden i de många olyckor som sker genom bristfälliga eller utslitna dragkrokar på traktorer har vi skapat ett underlag för att utföra en grundkontroll av traktordraget i samband med ordinarie servicetillfällen.

Vi har tagit fram en enkel manual för kontrollen, en dekal att sätta på traktorns bakruta samt en mättolk för kontroll av slitaget.

Det är vår förhoppning att alla medlemmar i föreningen genomför denna lilla extra kontroll i samband med service på traktorer, vi tillhandahåller allt material till er utan kostnad.

Material och beställning se vår hemsida under "Beställ material".

Spakfunktioner på Grävmaskiner

MaskinLeverantörerna har gemensamma placeringar av spakfunktioner på Grävmaskiner. Sveriges leverantörer av grävmaskiner och utrustning till dessa har inom organisationen MaskinLeverantörerna utarbetat en överenskommelse om de säkerhetsrelaterade funktioners placeringar i manöverspakarna.

Överenskommelsen heter ”Funktioner i förarreglage för grävmaskiner 130403”.

Läs hela pressreleasen här.

Säkra Maskinlinjer

Arbetsmiljöverket har kommit ut med en ny broschyr om säkra maskinlinjer och CE-märkning.
Detta är ett bra hjälpmedel som tar upp olika begrepp och ger exempel på hur olika typer av maskinlinjer kan se ut, och hur de skall riskbedömas.

Nya risker tillkommer då de enskilda maskinerna kopplas ihop till en maskinlinje och därför behöver även en totalbedömning göras av säkerheten.

Ni hittar broschyren på Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se.
Gå direkt till broschyren här.

 

ML blir delägare i gymnasieskola i Eksjö

Som en del i sin rekryteringssatsning har MaskinLeverantörerna beslutat att bli delägare i Nifsarpsskolan i Eksjö, tillsammans med Eksjökommun och personalen på skolan.

- Vi ser det som intressant att vara med och påverka och utveckla framtidens maskintekniker, vi ser det också som en viktig uppgift att säkerställa marknadens behov, säger Lennart Dahlberg, ordförande i MaskinLeverantörerna.

Nifsarpsskolan i Eksjö är en modern gymnasieskola med 200 elever som erbjuder samtliga inriktningar på fordons- och transportprogrammet.

Läs pressreleasen här.

 

Lärare sökes till Enköping

MaskinLeverantörernas samarbetsskola Westerlundska Gymnasiet i Enköping söker en fordonslärare till sina maskinmekanikerelever. Tillträde hösten 2018.

Läs mer här.

Att pruta vid traktorköp

MaskinLeverantörerna kommenterar i bilagt dokument artikeln i ATL den 16 mars 2018 angående prutmån på traktorpriser. 
Svar från ML

 

Bli fältservicetekniker!

Utbildningcentrum i Ljungby - en eftergymnasial yrkesutbildning söker fler elever till sin fältserviceteknikerutbildning. Utbildningen startar den 28 augusti 2017, det finns fortfarande platser kvar! 
​Läs mer på www.servicetekniker.se eller klicka här 

 

 

Säkra Maskiner - ny version

Här kan du ladda ner broschyren Säkra Maskiner i pdf-format.
Broschyren är en kortfattad information till alla som kommer i kontakt med olika typer av mobila arbetsmaskiner och tillbehör.

Säkramaskiner ver.2
Broschyren ger svar på frågorna:

Vilka maskiner får användas?
Får maskinen ändras eller byggas om?
Vem ansvarar vid ändringar på maskinen?
Vem får köra maskinen?

 

Projektet är ett samarbete mellan Arbetsmiljöverket, LRF- Lantbrukarnas Riksförbund, ME-Maskinentreprenörerna, ML-MaskinLeverantörerna, SACE-Swedish Association for Construction Equipment, TFF-Trafikförsäkringsföreningen och Trafikverket.  

Ladda ner Säkra Maskiner - version 4.

 

2017-03-27

Yrkeshögskolan i Ljungby söker en Utbildningsledare

Att vara utbildningsledare på Yrkeshögskolan i Ljungby innebär att du är verksamhetsansvarig för yrkeshögskoleverksamheten. Tjänsten kan innebära en kombination av utbildningsledare och utbildning beroende på vilka utbildningar vi har och vilken kompetens du har.

Se hela ansökan här.

 

2017-03-27

Ny svensk generalagent för Datatag - Cesar stöldskyddsmärkning

SSF ny generalagent för märksystem för tunga fordon och entreprenadmaskiner

Stölder av fordon och entreprenadmaskiner fortsätter att öka och innebär stora kostnader såväl för enstaka entreprenörer, lantbrukare som för försäkringsbranschen. Men nu finns en lösning som avsevärt minskar risken att utsättas för stölder och samtidigt ökar chansen att återfå stulen egendom.

Läs hela pressmedelandet här.

 

2017-03-27

Pages