Info in English

User login

Medlem? Logga in här för att ta del av våra medlemssidor!

bildspeltop

Produkter
st
(1,50 kr/st) minimum 20 st/beställning
st
(1,50 kr/st) minimum 20 st/beställning
st
(1 kr/st) minimum 20 st/beställning
st
(0 kr/st endast fraktkostnad)
st
(0 kr/st endast fraktkostnad)
st
(5kr/st) minimum 20 st/beställning
st
(3kr/st) minimum 20 st/beställning
st
(3,50kr/st) minimum 50 st/beställning
st
(3,50kr/st) minimum 50 st/beställning
st
(3,50kr/st) minimum 50 st/beställning
st
Kontrollerad dragkrok 20__. Endast för medlemmar
st
Tillbehör vid kontroll av hitchkrok. Kontakta oss för tillhörande instruktionsdokument eller se under "Dokument" innanför inloggning. Endast för medlemmar
Moms & Porto tillkommer
Dekalerna är självhäftande och gjorda i värme-, kyl- och kemikalietåligt material.
Dataskydd
MaskinLeverantörerna (ML) följer dataskyddslagstiftningen GDPR och samlar in och sparar endast de personuppgifter som är nödvändiga i enlighet med gällande lagstiftning. ML kommer inte att använda de insamlade personuppgifterna till marknadsföringsändamål eller sälja/dela med sig av desamma till någon utomstående. Mer info om MLs dataskyddspolicy hittar ni på vår hemsida.

Entreprenadmaskiner t.o.m. 2015

Truck t.o.m. 2015

Produkter
(1,50 kr/st) minimum 20 st/beställning
(1,50 kr/st) minimum 20 st/beställning
(1,50 kr/st) minimum 20 st/beställning
(1kr/st) minimum 20 st/beställning
Uppgifter

Incoterms 2010

Den 1 januari 2011 trädde nya Incoterms 2010 i kraft. Dessa ersätter de tidigare Incoterms 2000.

Incoterms reglerar vem som bär ansvaret för varor under transport. Läs mer om de nya reglerna på www.incoterms.se.

Pages

Röster från medlemmarna

Röster från medlemmarna