Info in English

User login

Medlem? Logga in här för att ta del av våra medlemssidor!

bildspeltop

Truck t.o.m. 2015

Produkter
(1,50 kr/st) minimum 20 st/beställning
(1,50 kr/st) minimum 20 st/beställning
(1,50 kr/st) minimum 20 st/beställning
(1kr/st) minimum 20 st/beställning
Uppgifter

Incoterms 2010

Den 1 januari 2011 trädde nya Incoterms 2010 i kraft. Dessa ersätter de tidigare Incoterms 2000.

Incoterms reglerar vem som bär ansvaret för varor under transport. Läs mer om de nya reglerna på www.incoterms.se.

Pages

Röster från medlemmarna

Röster från medlemmarna