Info in English

User login

Medlem? Logga in här för att ta del av våra medlemssidor!

bildspeltop

EW180E * Blad

Typ
Fabrikat
Första tillverkningsår 2015
Sista tillverkningsår -
Introduktion avgasklassning 2015
Avgasklassning
Utförande DPF + SCR med AdBlue
Maskindata

EW180E ** Blad & Ben

Typ
Fabrikat
Första tillverkningsår 2015
Sista tillverkningsår -
Introduktion avgasklassning 2015
Avgasklassning
Utförande DPF + SCR med AdBlue
Maskindata

Remisser Traktorer mm

Nya regler för registrering av fordon mm i vägtrafikregistret är på gång att införas, vidare är även nya regler för bl.a. snabbgående traktorer och regler kring godkännande och marknadskontroll av traktorer på väg att införas i Sverige.

Remissen om de nya reglerna för registrering av fordon kan ni läsa här. Remissvar ska lämnas senast den 13 mars 2015. Ange diarienummer TSF 2014-6 när du lämnar dina synpunkter. Skicka svaret till kontakt@transportstyrelsen.se

Era synpunkter om de nya traktorreglerna (ladda ner remissen här) skickar ni till Björn Bäckström (bjorn.backstrom@maskinleverantorerna.se) senast den 20 mars så sammanställer Björn medlemmarnas svar till ett gemensamt remissvar från MaskinLeverantörerna.

908E

Typ
Fabrikat
Första tillverkningsår 2013
Avgasklassning
Maskindata

906E

Typ
Fabrikat
Första tillverkningsår 2013
Avgasklassning
Maskindata

928E

Typ
Fabrikat
Första tillverkningsår 2103
Avgasklassning
Maskindata

926E

Typ
Fabrikat
Första tillverkningsår 2013
Avgasklassning
Maskindata

Nya lagar 2014/2015

Vid årsskiftet 2014/15 trädde en hel del nya lagar och förordningar i kraft. 

Här är några av de viktigare förändringarna:

  • Höjd fordonsskatt. Utsläppsnivån för när den koldioxidbaserade fordonsskatten börjar tas ut sänks för personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar.

  • Trängselskatt även för utländska bilar

  • Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande. Avdragsrätten sänks från 12 000 kr till 1 800 kr per år.

  • Resenärers rättigheter stärks. Tydligare regler och bättre rätt till ersättning för resenärer vid förseningar.

  • Bättre konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning. Näringsidkaren måste informera konsumenten om att ett tidsbestämt avtal förlängs om konsumenten inte säger upp det.

  • Tillfälligt stöd efter skogsbranden i Västmanland. Skogsstyrelsen får lämna stöd till fastighetsägare för upparbetning av brandskadat virke för energiproduktion.

  • Tydligare prisuppgifter vid taxiresor. Taxibolag som har ett jämförpris över 500 kr för den aktuella taxiresan ska upplysa resenären om priset när hen beställer sin resa.

  • Påställningsavgiften för fordon tas bort.

  • Ersättning för höga sjuklönekostnader. Man inför en ny ersättning för en arbetsgivare som har höga sjuklönekostnader. Den ska ersätta det nuvarande högkostnadsskyddet för sjuklönekostnader.

  • Högre krav på fristående skolor som vill starta ny utbildning. Krav på att en fristående skola måste samråda med den kommun som skolan ligger i, innan en godkänd utbildning startar.

Ladda ner regeringskansliets broschyr med alla nya lagar och förordningar som trädde i kraft vid årsskiftet här.

EC220D

Typ
Fabrikat
Första tillverkningsår 2012
Sista tillverkningsår 2014
Introduktion avgasklassning 2012
Avgasklassning
Utförande DPF
Maskindata

EC210C

Typ
Fabrikat
Första tillverkningsår 2007
Sista tillverkningsår 2011
Introduktion avgasklassning 2007
Avgasklassning
Maskindata

Pages

Röster från medlemmarna

Röster från medlemmarna