Info in English

User login

Medlem? Logga in här för att ta del av våra medlemssidor!

bildspeltop

CX 15 B

Typ
Fabrikat
Maskindata

ECR235E

Typ
Fabrikat
Första tillverkningsår 2015
Sista tillverkningsår ->
Introduktion avgasklassning 2014-10-01
Avgasklassning
Utförande DPF + SCR med AdBlue
Maskindata

EW160E * Blad

Typ
Fabrikat
Första tillverkningsår 2015
Sista tillverkningsår -
Introduktion avgasklassning 2015
Avgasklassning
Utförande DPF + SCR med AdBlue
Maskindata

EW180E * Blad

Typ
Fabrikat
Första tillverkningsår 2015
Sista tillverkningsår -
Introduktion avgasklassning 2015
Avgasklassning
Utförande DPF + SCR med AdBlue
Maskindata

EW180E ** Blad & Ben

Typ
Fabrikat
Första tillverkningsår 2015
Sista tillverkningsår -
Introduktion avgasklassning 2015
Avgasklassning
Utförande DPF + SCR med AdBlue
Maskindata

Remisser Traktorer mm

Nya regler för registrering av fordon mm i vägtrafikregistret är på gång att införas, vidare är även nya regler för bl.a. snabbgående traktorer och regler kring godkännande och marknadskontroll av traktorer på väg att införas i Sverige.

Remissen om de nya reglerna för registrering av fordon kan ni läsa här. Remissvar ska lämnas senast den 13 mars 2015. Ange diarienummer TSF 2014-6 när du lämnar dina synpunkter. Skicka svaret till kontakt@transportstyrelsen.se

Era synpunkter om de nya traktorreglerna (ladda ner remissen här) skickar ni till Björn Bäckström (bjorn.backstrom@maskinleverantorerna.se) senast den 20 mars så sammanställer Björn medlemmarnas svar till ett gemensamt remissvar från MaskinLeverantörerna.

908E

Typ
Fabrikat
Första tillverkningsår 2013
Avgasklassning
Maskindata

906E

Typ
Fabrikat
Första tillverkningsår 2013
Avgasklassning
Maskindata

928E

Typ
Fabrikat
Första tillverkningsår 2103
Avgasklassning
Maskindata

926E

Typ
Fabrikat
Första tillverkningsår 2013
Avgasklassning
Maskindata

Pages

Röster från medlemmarna

Röster från medlemmarna