Info in English

User login

Medlem? Logga in här för att ta del av våra medlemssidor!

bildspeltop

Stöldskydd på maskiner 2018

De svenska försäkringsbolagen flaggar för kommande rekommendationer/krav på stöldskyddssystem på traktorer och motorredskap från 2018 enligt nedanstående:

Rekommendation om elektroniskt stöldskydd av traktorer, terrängfordon och motorredskap

Elektronisk startspärr
Traktor, terrängfordon och motorredskap registrerade eller tagna i bruk 2018-01-01 eller senare ska vara utrustade med elektronisk startspärr.

Undantagna fordon:
Traktor och terrängfordon med nyvärde under 2 prisbasbelopp.
Motorredskap med arbets-/tjänstevikt av högst 2000 kg.
Elektriska truckar med lyftkapacitet upp till 5000 kg.

Elektronisk startspärr, eventuellt i kombination med larm ska uppfylla kraven i TFFN 901 och i förekommande fall TFFN 801 alternativt Europeiska Kommissionens direktiv 99/56/EG bilaga V.

Undantag kan göras av enskild kravställare.

Bakrundsinformationen till kraven hittar ni under fliken Dokument efter medlemsinloggning.

 

2017-02-16

R946 LC

Typ
Fabrikat
Första tillverkningsår 2016
Avgasklassning
Maskindata

PC240LC-10

Typ
Fabrikat
Första tillverkningsår 2011
Avgasklassning
Utförande DPF
Maskindata

PC210LC-10

Typ
Fabrikat
Första tillverkningsår 2012
Avgasklassning
Utförande SCR med AdBlue
Maskindata

PC240LC-11

Typ
Fabrikat
Första tillverkningsår 2014
Avgasklassning
Utförande SCR med AdBlue
Maskindata

PC09-1

Typ
Fabrikat
Första tillverkningsår 2002
Maskindata

PC210LC-11

Typ
Fabrikat
Första tillverkningsår 2016
Avgasklassning
Utförande SCR med AdBlue
Maskindata

PC170LC-10

Typ
Fabrikat
Sista tillverkningsår 2016
Introduktion avgasklassning
Avgasklassning
Utförande KDOC (Komatsu Diesel Oxidation Catalyst)
Maskindata

PC170LC-11

Typ
Fabrikat
Första tillverkningsår 2016
Avgasklassning
Utförande SCR med AdBlue
Maskindata

EW60E

Typ
Fabrikat
Första tillverkningsår 2015
Avgasklassning
Maskindata

Pages

Röster från medlemmarna

Röster från medlemmarna