Info in English

Kontaktuppgifter föredragshållare

Här är kontaktuppgifterna till föredragshållarna från Höstmötet 4 november 2015.

Eurosafe Security Solutions (DNA-märkning)
Björn Mannering, VD
+46 155 46 06 03, bm@eurosafe.se

Training Partner Nordic AB (kompetensutveckling)
Peter Olofsson, CEO
+46 10 456 78 56, peter.olofsson@trainingpartner.se
Joakim Olofsson, Projektledare
+46 10 456 78 54, joakim.olofsson@trainingpartner.se
Karin Kouao, Projektledare
+46 10 456 78 51, karin.kouao@trainingpartner.se