Info in English

MaskinLeverantörernas kansli ligger på Klara Norra Kyrkogata 31 i Stockholm
där även 90 andra branschföreningar i nätverket Näringspunkten är belägna.

Kontakt

Björn Bäckström (VD)
Tekniska frågor, rekrytering, servicemarknad, mässor
+46 8 508 938 83
E-post

Lina Tuvesson Hallman
Juridisk rådgivning, lantbruk regionverksamhet, lantbruksstatistik
+46 8 508 938 84
E-post

Jenny Eidenbrant Lidman
Medlemsservice, information, kommunikation, statistik demolering, vägunderhåll, beg.truckar
+46 8 508 938 82
E-post