Info in English

»Det har varit en framgång att vi som bransch står enade, både för våra kunder och samarbetspartners...«

Max M. Rasmussen, GMR Maskiner a/s. Sektion: Grönyte

Grunden till att vi är medlemmar i ML i Sverige är att vi också är med i den danska organisationen Maskinleverandørerne, som vi var med och startade. Det har varit en framgång att vi som bransch står enade, både för våra kunder och samarbetspartners såsom mässor, myndigheter, försäkringsbolag och utbildningar. Dessutom sänder det ut en bra signal till våra kunder att vi som bransch är enade, och kan samarbeta även konkurrenter emellan.