Info in English

Färdskrivare för traktor b

Traktor b (50km/h traktor) omfattas av reglerna för färdskrivare under vissa förutsättningar.

En färdskrivare ska vara installerad på traktor b om:

• Traktorn används för transport av någon annans gods på väg, om fordonets högsta tillåtna vikt (inklusive släpvagn) överstiger 3,5 ton.

• Traktorn används för transport av någon annans eller eget gods på väg om fordonets högsta tillåtna vikt (inklusive släpvagn) överstiger 7,5 ton

I Sverige finns ett undantag från kravet på färdskrivare för traktor b om den används i jordbruks‑ och skogsbruksverksamhet, inom en radie av 100 km från den plats där företaget som äger, hyr eller leasar fordonet är beläget. Används traktorn inom någon annan verksamhet än jord- eller skogsbruk gäller inte undantaget och då måste färdskrivare finnas.

Hänvisningar till lagtexten hittar ni här: Färdskrivare - traktor b - Regler

 

2018-01-24