Info in English

AR75eT

Typ Teleskoptruckar
Fabrikat Atlas
Första tillverkningsår 2014
Avgasklassning III B
Maskindata
Maskinkod: 
156212
Maskin-vikt i ton: 
6,0
Räckvidd i m: 
3,0
Styrnings-sätt: 
Midjestyrd
Lyft höjd m: 
4,6
Lyft kapacitet i ton: 
3,6
Webadress: 
www.stigmachine.se