Info in English

»Medlemskapet i ML ger oss en kvalitetsstämpel«

Wiggo Eriksson, Holms Industri AB. Sektion: Vägunderhåll

En fördel med att vara med i MaskinLeverantörerna är att vi får tillgång till juridisk rådgivning. Vi får även möjlighet att vara med och påverka utformningen av standardavtal, exempelvis Maskin 03. Medlemskapet ger oss också en kvalitetsstämpel, som gör att kunderna vet vad de kan förvänta sig när de köper en produkt av oss.

»Vi vill leva upp till en kvalitetsnivå på produkter och tjänster som ger en trygghet för våra kunder.«

Torsten Eklund, UniCarriers Sweden AB. Sektion: Truck

Medlemskapet i MaskinLeverantörerna är viktigt för oss på UniCarriers Sweden AB. Det är ett tecken på att vi vill leva upp till en kvalitetsnivå på produkter och tjänster som ger en trygghet för våra kunder. Som medlem ger det oss också möjlighet till kostnadseffektiva mässor, utbildningar och rådgivning inom vårt verksamhetsområde. Att det sen medför att vi inom branschen får möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter på möten och sociala arrangemang är en extra bonus i medlemskapet.

»MaskinLeverantörerna koordinerar möten, utbyten, marknadsstatistik och mässor för trucksektionen.«

Reke Salievski, STILL Sverige AB. Sektion: Truck

Medlemskapet är mycket givande då MaskinLevererantörna koordinerar möten, utbyten,
marknadsstatistik och mässor för trucksektionen. Detta bidrar till en löpande utveckling av
truckbranschen och vi har en neutral part som säkerställer kommunikation mot myndigheter.

»ML driver branschgemensamma frågor som vi har svårare att driva själva, t.ex om rekrytering och utbildning.«

Anders Strömgren, John Deere Forestry AB. Sektion: Skogsmaskin

Man bygger enkelt bra nätverk som medlem i ML. Man får bra stöd och erfarenhet kring affärsjuridik. ML driver branschgemensamma frågor som vi har svårare att driva själva, t.ex om rekrytering och utbildning, samt att ML fungerar som koordinator för branschgemensam marknadsföring och mässor.

»Det har varit en framgång att vi som bransch står enade, både för våra kunder och samarbetspartners...«

Max M. Rasmussen, GMR Maskiner a/s. Sektion: Grönyte

Grunden till att vi är medlemmar i ML i Sverige är att vi också är med i den danska organisationen Maskinleverandørerne, som vi var med och startade. Det har varit en framgång att vi som bransch står enade, både för våra kunder och samarbetspartners såsom mässor, myndigheter, försäkringsbolag och utbildningar. Dessutom sänder det ut en bra signal till våra kunder att vi som bransch är enade, och kan samarbeta även konkurrenter emellan.

» För oss som liten sektion är det oerhört värdefullt med erfarenheter från de större sektionerna. «

Staffan Johnsson, Hako Ground & Garden AB. Sektion: Grönyte

Att äntligen ha lyckats organisera grönytebranschen som en sektion inom MaskinLeverantörerna är vi väldigt nöjda med. Som nystartad sektion har vi väldigt många frågor som vi behöver komma överens om, t.ex. leveransbestämmelser, demovillkor och verkstadsvillkor. För oss som liten sektion är det oerhört värdefullt med erfarenheter från de större sektionerna.

»Det är många länder som inte är i närheten av den försäljningsstatistik som vi kan se på jordbruksredskap som vi kan i Sverige med hjälp av ML.«

Mats Tykesson, Kverneland Group Scandinavia. Sektion: Lantbruk

ML har skapat en möjlighet för oss medlemmar att med jämna mellanrum träffa kollegor i branschen. Det största värde känner jag att marknadsstatistiken står för, det är många länder som inte är i närheten av den försäljningsstatistik som vi kan se på jordbruksredskap som vi kan i Sverige med hjälp av ML.

»ML ger oss medlemmar möjlighet att utbyta erfarenheter och tillsammans utveckla branschen på ett professionellt och seriöst sätt.«

Jonas Jaenecke, Delvator AB. Sektion: Bygg & Anläggning

ML är en seriös branschorganisation som ger oss medlemmar möjlighet att utbyta erfarenheter och tillsammans utveckla branschen på ett professionellt och seriöst sätt. Vidare kan t ex myndighetsfrågor, regelverk, utbildning för att säkerställa tillgång till kompetens i branschen och frågor kring mässor lyftas och diskuteras med kollegor i branschen. Möjligheten till juridisk rådgivning är också uppskattad.

»ML ger en trygghet både för oss som leverantör och våra kunder.. «

Martin Gunnarsson, Gunnars Maskiner AB. Sektion: Lantbruk

Vi är med i ML för att vi tycker det är viktigt att det finns en branschorganisation som fungerar som en länk mellan leverantörer samt mellan leverantör och kund. ML ger en trygghet både för oss som leverantör och våra kunder, det är viktigt att det finns en tredje part som kan fortsätta att driva på vår bransch så den fortsätter att vara seriös och att branschen ger våra kunder den trygghet som man skall kräva av sin leverantör.