Info in English

»Vi vill leva upp till en kvalitetsnivå på produkter och tjänster som ger en trygghet för våra kunder.«

Torsten Eklund, UniCarriers Sweden AB. Sektion: Truck

Medlemskapet i MaskinLeverantörerna är viktigt för oss på UniCarriers Sweden AB. Det är ett tecken på att vi vill leva upp till en kvalitetsnivå på produkter och tjänster som ger en trygghet för våra kunder. Som medlem ger det oss också möjlighet till kostnadseffektiva mässor, utbildningar och rådgivning inom vårt verksamhetsområde. Att det sen medför att vi inom branschen får möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter på möten och sociala arrangemang är en extra bonus i medlemskapet.

»MaskinLeverantörerna koordinerar möten, utbyten, marknadsstatistik och mässor för trucksektionen.«

Reke Salievski, STILL Sverige AB. Sektion: Truck

Medlemskapet är mycket givande då MaskinLevererantörna koordinerar möten, utbyten,
marknadsstatistik och mässor för trucksektionen. Detta bidrar till en löpande utveckling av
truckbranschen och vi har en neutral part som säkerställer kommunikation mot myndigheter.

»ML driver branschgemensamma frågor som vi har svårare att driva själva, t.ex om rekrytering och utbildning.«

Anders Strömgren, John Deere Forestry AB. Sektion: Skogsmaskin

Man bygger enkelt bra nätverk som medlem i ML. Man får bra stöd och erfarenhet kring affärsjuridik. ML driver branschgemensamma frågor som vi har svårare att driva själva, t.ex om rekrytering och utbildning, samt att ML fungerar som koordinator för branschgemensam marknadsföring och mässor.

»Det är många länder som inte är i närheten av den försäljningsstatistik som vi kan se på jordbruksredskap som vi kan i Sverige med hjälp av ML.«

Mats Tykesson, Kverneland Group Scandinavia. Sektion: Lantbruk

ML har skapat en möjlighet för oss medlemmar att med jämna mellanrum träffa kollegor i branschen. Det största värde känner jag att marknadsstatistiken står för, det är många länder som inte är i närheten av den försäljningsstatistik som vi kan se på jordbruksredskap som vi kan i Sverige med hjälp av ML.

»ML ger en trygghet både för oss som leverantör och våra kunder.. «

Martin Gunnarsson, Gunnars Maskiner AB. Sektion: Lantbruk

Vi är med i ML för att vi tycker det är viktigt att det finns en branschorganisation som fungerar som en länk mellan leverantörer samt mellan leverantör och kund. ML ger en trygghet både för oss som leverantör och våra kunder, det är viktigt att det finns en tredje part som kan fortsätta att driva på vår bransch så den fortsätter att vara seriös och att branschen ger våra kunder den trygghet som man skall kräva av sin leverantör.

"Tillsammans utvecklar vi branschen"

Lotta Lundquist, Delvator AB. Sektion: Bygg & Anläggning

ML är ett forum där vi maskinleverantörer kan lyfta aktuella frågor, som regelverk, gemensamma standarder och utbildningsbehov. Genom dessa diskussioner utvecklar vi branschen, vilket är till fördel för både oss och våra kunder.