Info in English

»ML ger oss medlemmar möjlighet att utbyta erfarenheter och tillsammans utveckla branschen på ett professionellt och seriöst sätt.«

Jonas Jaenecke, Delvator AB. Sektion: Bygg & Anläggning

ML är en seriös branschorganisation som ger oss medlemmar möjlighet att utbyta erfarenheter och tillsammans utveckla branschen på ett professionellt och seriöst sätt. Vidare kan t ex myndighetsfrågor, regelverk, utbildning för att säkerställa tillgång till kompetens i branschen och frågor kring mässor lyftas och diskuteras med kollegor i branschen. Möjligheten till juridisk rådgivning är också uppskattad.